zelfredzaamheid

[m.] zich kunnen redden

zero-tolerance

[p.] 1. streng; 2. geen-pardon

zestal

[o.] zes

zevental

[o.] zeven

zich beraden

[m.] nadenken over

zich verstaan met

[m.] 1. spreken met; 2.vergeleken met

zodanig

[o.] zo

zodoende

[o.] zo

zonder meer

[o.] 1. zo maar; 2. gewoon

zonder uitzondering

[o.] altijd

zorg dragen

[o.] (ervoor) zorgen

zulks

[o.] dit

zulks impliceert derhalve

[o.] dit betekent© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl