waarnemen

[o.] zien

watergang

[m.] 1. sloot; 2. gracht

wat betreft

[o.] over

we wensen

[o.] we willen

we zijn niet in de gelegenheid

[o.] we kunnen niet

we zijn ons er ten volle van bewust

[o.] we weten

weder

[o.] weer

wederom

[o.] (al)weer

welke

[o.] die

werkbaar

[m.] praktisch

werkvoorraad

[p.] achterstand

werkzaam zijn

[o.] werken

weshalve

[o.] daarom

wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

[p.] heeft u nog vragen, bel dan gerust met (contactpersoon, nummer)

willens en wetens

[o.] 1. bewust; 2. toch

woonachtig zijn

[o.] wonen

woonvoorziening

[o.] woning

wortelopdruk

[p.] de wortels van bomen duwen de stoep/straat omhoog


© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl