u gelieve

[o.] wij vragen u

uit hoofde van

[o.] 1. namens; 2. door

uiteenzetten

[o.] 1. bekend maken; 2. uitleggen

uiting geven aan

[o.] 1. uiten; 2. zeggen

uitkristalliseren

[p.] duidelijk worden

uitstralingseffect

[m.] gevolg

uitvoerende

[o.] naam (van partij die het werk doet)

uitzetten (van acties)

[o.] (laten) doen

ultimo

[m.] uiterlijk

universeel

[m.] algemeen

urgent

[m.] 1. dringend; 2. heeft haast

urgentie

[m.] 1. noodzakelijk; 2. haast

uwerzijds

[o.] (van) u© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl