tal van

[o.] veel

target(s)

[p.]  doel(en)

taskforce

[p.] 1. werkgroep; 2. projectgroep

te allen tijde

[o.] altijd

te onzent

[o.] bij ons

te uwe namen

[o.] op uw naam

te uwent

[o.] bij u

te zijner tijd (t.z.t.)

[o.] 1. later; 2. dan; 3. (n)ooit

tegemoet zien

[o.] verwachten

temporiseren

[p.] uitstel

ten aanzien van

[o.] over

ten behoeve van (t.b.v.)

[o.] om, voor

ten dele

[o.] gedeeltelijk

ten detrimente van

[m.] op kosten van

ten gevolge van

[o.] door

ten grondslag liggen aan

[o.] reden (is)

ten gunste van

[o.] voor

ten uitvoer brengen

[o.] (laten) uitvoeren

ten vervolge op

[o.] na

teneinde

[o.] om

tenzij

[o.] behalve als

ter bereiking hiervan

[o.] om dit te bereiken

ter hand nemen

[o.] beginnen

ter hand stellen

[o.] geven

ter realisering van dit oogmerk

[m.] om (..) te bereiken

terdege

[o.] 1. uiteraard; 2. wel; 3. nauwkeurig

terugkoppelen

[p.] 1. informeren; 2. doorgeven wat gebeurd of besproken is

terugmelden

[p.] melden

terzake

[o.] over

tevens

[o.] ook

tezamen

[o.] samen

thans

[o.] nu

tiental

[o.] tien

tijdpad

[m.] planning

tijdsbestek

[m.] 1. tijd; 2. periode

toekomen

[o.] sturen

topic

[p.] onderwerp

tot beschikking hebben

[o.] 1. hebben; 2. bezitten

tot taak hebben

[o.] moeten

trachten

[o.] proberen

transparant

[m.] 1. open; 2. doorzichtig; 3. te controleren

tweetal

[o.] twee© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl