sanctie(s)

[m.] maatregel(en)

sanctioneren

[m.] goed- of afkeuren

sedert

[o.] 1. sinds; 2. vanaf

separaat

[m.] 1. apart; 2. los

seponeren

[m.] 1. niet vervolgen; 2. laten liggen

shared services

[m.] centralisatie

significant

[m.] 1. opvallend; 2. statistisch verantwoord

slechts

[o.] alleen

specifiek

[m.] 1. vooral; 2. in het bijzonder

spin-off

[p.] gevolg

stagnatie

[m.] vertraging

stakeholder(s)

[p.] 1. betrokkene(n); 2. betrokken partij(en)

storneren

[m.] terugboeken

stornering

[m.] terugboeking

strategie

[m.] 1. plan; 2. aanpak

stringent

[m.] 1. strikt; 2. streng

structureel

[m.] 1. jaarlijks; 2. belangrijk; 3. voortdurend

subsidiaal

[p.] kan subsidie krijgen

substantiƫle

[m.] 1. flinke; 2.belangrijke

summier

[m.] 1. kort; 2. beperkt

suppletoir

[m.] aanvullend© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl