randvoorwaarden

[m.] 1. eisen; 2. voorwaarden

rationeel

[m.] 1. verstandig; 2. redelijk

reactief

[m.] 1. afwachten; 2. te laat; 3. achter de feiten aan

realiseren

[m.] 1. (be)halen; 2. bereiken

recentelijk

[o.] 1. pas; 2 kort geleden

reces

[m.] vakantie(periode)

reclamant

[m] 1. de bezwaarmaker; 2. naam

reden daartoe

[o.] om(dat)

reductie

[m.] 1. vermindering; 2. korting

reeds

[o.] al

referentie

[m.] verwijzing

refereren

[o.] verwijzen

reflecteren

[m.] reageren

regarderen

[o.] aangaan

regulier

[m.] gebruikelijk

relationeel

[m.] 1. in relatie tot; 2. binnen

relevant

[p.] belangrijk

repliceren

[m.] antwoorden

respectievelijk

[m.] 1. en; 2. of

respons

[m.] antwoord

restricties

[m.] 1. beperkingen; 2. grenzen

restitutie

[o.] 1. terugbetaling; 2. 'u krijgt (..) euro terug'

resulteren in

[m.] leiden tot

resumé

[o.] samenvatting

resumerend

[o.] samenvattend

retourneren

[m.] terugsturen

retourzenden

[p.] terugsturen

retributie

[m.] bijdrage

revitalisering

[m] opknappen (iets)

ruchtbaarheid geven aan

[o.] 1. aandacht geven; 2. bekend maken© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl