qua

[m.] 1. over; 2. rond

quickscan

[p.] 1. snel onderzoek op hoofdlijnen; 2. natte vingerwerk

quod non

[o.] wat niet waar is

quote

[m.] citaat© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl