panel

[m.] (onderzoeks)groep

paraaf

[o.] handtekening

paraferen

[o.] handtekening zetten

participeren

[m.] 1. meedoen; 2. deelnemen

partieel

[m.] gedeeltelijk

peildatum

[m.] 1. vanaf (datum); 2. sinds (datum)

per abuis

[o.] per ongeluk

per omgaande

[o.] 1. meteen; 2. direct

piketpaaltjes slaan

[p.] 1. grenzen (leggen); 2. paaltjes slaan

pilot

[p.] proef(project)

portefeuille

[m.] 1. portemonnee; 2. taken; 3. beleidsterrein

prealabel

[m.] voorafgaand

precedent

[o.] voorbeeld

precedent(werking)

[o.] een (mogelijk verkeerd) voorbeeld

preliminair

[m.] voorafgaand

prevaleren

[m.] 1. kiezen; 2. voor laten gaan

preventief

[m.] om (..) te voorkomen

preventieve maatregelen

[m.] acties om (..) te voorkomen

primair

[m.] 1. belangrijkste; 2. eerste

principe

[m.] 1. keuze; 2. uitgangspunt

prioriteit

[m.] voorrang

prioriteitsstelling

[m.] volgorde van belangrijkheid

proactief

[p.] 1. actief; 2. voorkomen; 3. tegen cholesterol

procedure

[m.] werkwijze

procedureel

[m.] afgesproken manier van werken

profileren

[m.] 1. kenbaar maken; 2. onderscheiden

prognose

[m.] voorspelling

prominent

[m.] belangrijk© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl