laatst(elijk)

[o.] 1. pas; 2 op (datum)

landen

[p.] 1. begrepen worden; 2. geaccepteerd

langjarig

[p.] jarenlang

larderen met

[o.] voorzien van

Lectori Salutem (LS)

[o.] 1. Geachte; 2. Beste,

leges

[p.] 1. geld; 2. kosten

licentie

[m] vergunning

lijntjes leggen

[o.] verbinden met

litigieus

[m.] 1. betwist; 2. twijfelachtig© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl