gaarne

[o.] graag

garant staan voor

[m.] 1. garanderen; 2. beloven

geaccordeerd

[m.] goedgekeurd

geagendeerd

[m.] staat op de agenda

gecoördineerd

[m.] afgestemd

gedurende

[o.] tijdens

gedurende de tijd dat

[o.] terwijl

geëigend

[o.] 1. geschikt; 2. passend

gefaseerd

[p.] 1. in delen; 2. in stappen

geïntegreerde aanpak

[m.] 1. in één keer; 2. algemene aanpak

geïnvolveerd

[m.] betrokken

gelet op

[o.] 1. omdat; 2. met het oog op

gelieve te

[o.] vervang door werkwoord

gelijk

[o.] 1. nu; 2. meteen

gelijkluidend

[o.] 1. gelijk; 2. hetzelfde

gelijktijdig

[o.] tegelijk

gemeentelijk verordening

[m.] regels van de gemeente

gemeenzaam

[o.] 1. informeel; 2. alledaags

genereren

[m.] maken

genoegzaam

[o.] 1. voldoende; 2. algemeen; 3. tevreden

gerealiseerd

[m.] gemaakt

gereed

[o.] klaar

gerevitaliseerd

[m] opgeknapt

geschieden

[o.] 1. gebeuren; 2. vervang door werkwoord

geschil

[m.] 1. ruzie; 2. conflict

gestructureerd

[o.] systematisch

gewaag maken van

[o.] 1. melden; 2. bekend maken

gezien het bovenstaande

[o.] 1. daarom; 2. met het oog op

gezien het feit dat

[o.] omdat

gremium / gremia

[m.] 1. overleg(gen); 2. vergadering

grenzend aan

[o.] naast

grootstedelijk

[m.] in of van de grote steden© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl