faciliteren

[m.] 1. ondersteunen; 2. mogelijk maken

fasegewijs

[p.] 1. in delen; 2. in stappen

fiatteren

[m.] bekrachtigen

flankerend

[o.] 1. daarnaast; 2. extra; 3. bijbehorend 

fungeren

[m.] 1. dienst doen als; 2. optreden© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl