echter

[o.] maar

edoch

[o.] 1. maar; 2. toch

educatief

[m.] leerzaam

een en ander (e.e.a.)

[o.] 1. deze; 2. dit alles

een klein aantal

[o.] enkele

eerder genoemde

[o.] deze, dit

eerst dan

[o.] pas (dan)

effectueren

[m.] 1. uitvoeren; 2. doen

elders

[o.] ergens anders

eliminering

[m.] 1. verwijderen; 2. uitschakelen

elkeen

[o.] iedereen

enerzijds

[o.] aan de ene kant

enige

[o.] 1. een paar; 2. enkele

entameren

[m.] 1. beginnen aan; 2. aansnijden

epistel

[o.] brief

equivalent

[m.] gelijk(waardig)

ergo

[o.] dus

essentieel

[m.] 1. onmisbaar; 2. noodzakelijk

evaluatie

[m.] 1. bespreking; 2. beoordeling

evalueren

[m.] beoordelen

eveneens

[o.] ook

evenwel

[o.] toch

evenzo

[o.] ook

evident

[m.] duidelijk

ex. (artikel)

[m.] volgens (artikel)

excerperen

[m.] een samenvatting maken

exorbitant

[m.] overdreven

expireren

[m.] 1. verlopen; 2. vervallen

explicatie

[m.] uitleg

expliciet

[m.] uitdrukkelijk

exploitatie

[m.] gebruik© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl