daar

[o.] omdat

daarenboven

[o.] 1. behalve dat; 2. bovendien

dagtekening

[p.] datum (van brief)

dan wel

[o.] of

danig

[o.] 1. nogal; 2. zeer

dankzeggen

[o.] bedanken

dat wil zeggen (d.w.z.)

[o.] dus

de dato (d.d.)

[o.] van (datum)

de facto

[o.] in feite

de handen ineen slaan

[p.] samenwerken

de mening zijn toegedaan

[o.] vinden

decentraal

[m.] 1. niet centraal; 2. lokaal

deductief

[m.] afgeleid

delegeren

[m.] 1. laten doen; 2. machtigen

deregulering

[m.] 1. regels afschaffen; 2. versimpelen

derhalve

[o.] 1. dus; 2. daarom

derogatie

[m.] 1. vertraging; 2. uitstel

derven

[m.] mislopen

derving

[m.] verlies

desalniettemin

[o.] 1. toch; 2. maar

desbetreffend

[o.] 1. over; 2. onderwerp

desbetreffend onderwerp

[o.] dit

desiderata

[m.] wensen

desideratum

[m.] wens

desondanks

[o.] toch

destijds

[o.] toen

deswege

[o.] daarom

dezerzijds

[o.] 1. ik; 2. wij

dicta

[o.] beslissingen

dictum

[o.] beslissing

dienaangaande

[o.] daarover

dienen

[o.] 1. moet; 2. hoort

dienovereenkomstig

[o.] (net) zo

dientengevolge

[o.] daardoor

differentiƫren

[m.] 1. onderscheiden; 2. verschillen

discontinu

[m.] onderbroken

discrepantie

[m.] 1. afwijking; 2. niet logisch

diskwalificatie

[m.] afkeuring

distribueren

[m.] 1. versturen; 2. verdelen

diversiteit

[m.] 1. verschillend; 2. keuze

doch

[o.] maar

doen toekomen

[o.] sturen

dogmatisch

[m.] 1. streng; 2. rechtlijnig

door middel van

[o.] 1. door; 2. met

doorgang vinden

[o.] doorgaan

doorontwikkelen

[m.] verder ontwikkelen

doorpakken

[p.] doorgaan

draagvlak

[m.] steun

drietal

[o.] drie

dusdanig

[m.] zo© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl