beduidend

1. nogal; 2. aanzienlijk

behelzen

[o.] 1. gaat over; 2. bevatten; 3. inhouden

behoefte bestaat aan

[p.] 1. (..) is nodig; 2. (..) is gevraagd

behoeven

[o.] 1. nodig zijn; 2. willen

behoudens

[o.] 1. uitgezonderd; 2. behalve

bekomen

[o.] krijgen

belanghebbende

[m.] 1. betrokken persoon; 2. betrokkene

beleidsimpuls

[p.] 1. goed plan; 2. extra aandacht geven

beleidsintensiveringen

[p.] meer geld (uit)geven aan

benchmarking

[p.] (prestaties) vergelijken

benevens

[o.] 1. en; 2. ook

beogen

[o.] bedoelen

berichten

[o.] laten weten

bescheiden

[m.] 1. papieren; 2. documenten

beslag krijgen

[m.] gebeuren

bestendigen

[o.] 1. voortzetten; 2. vasthouden

bestrijken

[o.] (deze stukken) gaan over

betreffende

[o.] 1. over; 2. onderwerp

betreft

[o.] 1. over; 2. onderwerp

betrekking hebben op

[o.] (deze stukken) gaan over

betuigen

[m.] verklaren

bewerkstelligen

[m.] 1. zorgen voor; 2. doen

bezien

[o.] bekijken

bezigen

[m.] 1. doen; 2. aan iets werken

bezoldigd

[o.] betaald

bij brief

[o.] 1. schriftelijk; 2. met de brief van (..)

bij deze(n)

[o.] hierbij

bij gelegenheid

[o.] 1. bij; 2. voor

bij wijze van

[o.] 1. als; 2. op die manier

bijdrage leveren

[o.] 1. meewerken; 2. betalen

bijgevolg

[o.] 1. dus; 2. daarom

bilateraal

[m.] 1. van twee kanten

binnen het raam van onze voorwaarden

[o.] 1. binnen onze werkwijze; 2. wij eisen

black spot

[p.] onveilige verkeersplek

blijkens

[o.] zoals blijkt uit

bovengenoemde

[o.] deze, dit

bovenstaand

[o.] 1. deze, dit; 2. wat hierboven staat

branding

[p.] reclame (maken)© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl