capaciteit

[m.] vermogen

casu quo (c.q.)

[o.] 1. en; 2. of

categorie

[m.] 1. soort; 2. rubriek

cie.

[p.] commissie

circa

[m.] ongeveer

clausule

[m.] 1. bepaling; 2. regel; 3. voorbehoud

clusteren

[o.] samenvoegen

cohesie

[m.] 1. samenhang; 2. binding

compatibel

[m.] 1. uitwisselbaar; 2. verenigbaar

compensatie

[m.] 1. vergoeding; 2. schade goed maken

completeren

[o.] 1. aanvullen; 2. vol maken

complex

[m.] 1. moeilijk; 2. ingewikkeld; 3. gebouw

concept

[m.] 1. ontwerp; 2. schets

concipiëren

[m.] 1. ontwerpen; 2. schetsen; 3. zwanger worden

concreet

[p.] 1. praktisch; 2. duidelijk

conditie

[m.] voorwaarde

configuratie

[m.] samenstelling

conflictsituatie

[m.] 1. ruzie; 2. conflict

conform

[o.] 1. volgens; 2. klopt met

consensus

[m.] overeenstemming

consistent

[m.] 1. logisch; 2. samenhangend,

consolidatie

[m.] samenvoegen

constateren

[o.] 1. zien; 2. vaststellen

constellatie

[m.] 1. samenstelling; 2. stand van zaken

constructief

[m.] 1. opbouwend; 2. bruikbaar; 3. nuttig

consultatief

[m.] advies vragend

consulteren

[m.] 1. raad vragen; 2. hulp zoeken

continueren

[o.] 1. doorgaan; 2. handhaven

convenant

[m.] 1. overeenkomst; 2. afspraak met (..)

courant

[o.] 1. gangbaar; 2. gebruikelijk

creëren

[m.] maken

criterium

[m.] 1. norm; 2. richtlijn; 3. vereiste

cruciaal

[m.] 1. noodzakelijk; 2. belangrijk

cum suis (c.s.)

[o.] 1. met partners; 2. en anderen

cumulatief

[m.] 1. toenemend; 2. oplopend

curieus

[o.] 1. vreemd; 2. merkwaardig


© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl